joomla visitor

Alternativ till fasta containrar

Ett återanvändningsbart, miljövänligt och kostnadsbesparande alternativ till en fast container eller plastbehållare i metallram.

Jämförelse av fasta
och vikbara IBC containers
 

Rigid IBC

Folding IBC Containers

Kapacitet på 6:1 vid lagring och transport  

Kan stapla 5 på höjden, även då de är fyllda 

Levereras i stål, rostfritt stål, plast och som säkerhetscontainer 

Användning av påsar för hygienkontroll

Kräver ingen tvätt efter varje användningstillfälle 

Lätt att tömma hela innehållet

Inget syreinsläpp vid tömning 

Lämplig för farligt gods 

Lämplig för icke farligt gods från kemisk industri 

Används som vattenbehållare för lantbruk och djurhållning 

Används till lagring av vatten och dryck 

100% återvinningsbar container 

Tillgänglig från TPS Rental Systems 

Reducering av kostnaderna 
  • Inget bundet kapital
  • Besparing vid arbets-, vatten-, miljö- och rengöringskostnader
  • Sänkt kostnad vid transport och lagring

Varför förändra och börja använda IBC i din verksamhet?

  • Gör produkten drygare
  • Lättare att lagra, fylla och tömma
  • Mer säkerhet vid lagring av din produkt
  • Ett mer kostnadseffektivt system

250500 och 1000 liters containers.

Olika möjligheter har utvecklats för containrar av stål, plast och rostfritt stål för att passa dina behov.

För ytterligare information når du oss på e-postadressen  info@tpsrentalsystems.se  eller telefonnummer +46 31 93 95 60.