joomla visitor

IBC Liners

Här på på TPS Rental Systems är vi inte bara produktleverantör, vi är bransch specialister. Vi arbetar med verksamheter i alla storlekar och branscher.

Vem som helst kan hjälpa dig med att skaffa en bag-in box/påse. TPS hjälper dig med den tekniska lösningen, produkter och service specifikt efter dina behov.

Vi levererar över 50 olika  typer av påsar (250, 500 och 1 000 liters storlek) – transparenta till livsmedel och industri, blå infärgade påsar till livsmedels leverantörer som arbetar mot UK- marknaden. Barriär film för ljus och syre känsliga produkter. Samt aspetiska och 100% sterila påsar där så krävs.

Affärs ide’:

Reducera risk för kontaminering, öka produkt utbyte, förbättra hygien, spara på vatten för rengöring av IBC/stål container, minska kostnader for emballage och transporter.

Ett komplett system, som enkelt betjänas av en person

Form anpassade cube påsar

Standard pillow påsar

Metalliserade påsar

Aseptiska lösningar

Autofill påsar - klicka på bilden för att se mera

Skräddarsydda lösningar

Ång steriliserad fyllning

Special utformade påsar

Påsar för tunnor

Över 50 olika påsar för tunnor och IBC containers