"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

TPS Autofill System

Autofill påsen har utvecklats för att dina containrar endast skall behöva hanteras av en person vid fyllning och tömning.

Ingen manuell hantering av dina påsar krävs medan din produkt fylls på eller töms. Påsen fylls automatiskt, precis som en fast IBC eller ståltank. Autofillsystemet omfattar IBC,

Autofill påse och Front Fill Retainer för att på ett säkert sätt hålla påsen på plats utan något som helst manuellt ingrepp. Ett säkert, prisvärt, återanvändningsbart och miljövänligt system.

De tre nedanstående bilderna visar Autofillsystemet: Fyllning av containern på samma sätt som en ståltank genom att påsen fästs upptill och därefter hur påsen fylls automatiskt utan medverkan av operatören.

Följande exempel visar Front Fill Retainer med en Autofill påse i en TPS IBC 1000 container. TPS 500 liter container kan också använda Autofill påssystemet.

Kontakta oss gärna så att vi kan diskutera de tekniska detaljerna för de påsar du behöver för din produktion

Ladda ned ett faktablad