"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

IBC Påfyllnings- och tömningsutrustning

Download A PDF Specifications Sheet

IBC Centre Fill Bridge Heavy Duty

Utvecklad för att hålla en pump till tömning från ovansidan på plats, där pumpen hängs över containern.

IBC Centre Fill Bridge

Kan användas till påfyllning samt till att hålla påsen på plats under tömning för att undvika att påsen sjunker ner med produkten.

IBC Front Fill Retainer

Den här produkten har tagits fram för att kopplas till Autofillpåsen. Påfyllningsflänsen på påsen sätts på plats i ”bryggan” och kopplas därefter till påfyllningen. Påsen fylls då helt automatiskt utan något som helst manuellt ingrepp. Kan också användas för tömning ovanifrån.

IBC Ratchet Wringer 500 Liter

Ratchet Wringer är utvecklad för att på ett enkelt sätt hjälpa till med tömningen av alla flytande produkter. Den kopplas till påsen när den är full och vid tömning av containern vrids handtaget för att se till att påsen sträcks upp och innehållet hamnar nedåt utloppet för komplett tömning.

IBC Ratchet Wringer 1000 liter

Ratchet Wringer är utvecklad för att på ett enkelt sätt hjälpa till med tömningen av alla flytande produkter. Den kopplas till påsen när den är full och vid tömning av containern vrids handtaget för att se till att påsen sträcks upp och innehållet hamnar nedåt utloppet för komplett tömning.

IBC Tilter

TPS TILTER har utvecklats för tömning av trögflytande produkter.

Containern placeras på plattformen och med hjälp av vippsystemet för centrering kan man enkelt tippa containern genom att dra i handtaget, även när containern är fylld med vätska.