"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

IBC Värmematta

TPS värmesystem har konstruerats för att kunna hålla temperaturen på påsens innehåll på en exakt och konstant nivå under tömningen.

TPS värmesystem består av två huvudkomponenter: En silikon gummivärmematta och ett elektroniskt temperatur-kontrollsystem.

Containern ansluts till ett uttag när den kommit fram till sin slutdestination och reglaget ställs in på önskad temperatur.

Mattan är försedd med en temperatursensor som är placerad nära mattans ovansida. Både värmemattan och styrenheten är CE-märkta. På baksidan av termostaten finns ett monteringsbeslag så att termostaten kan hängas över kanten på containern för att underlätta avläsning. Systemet spar kostnader eftersom inga höga temperaturer i rummet krävs.

Vi erbjuder också en värmematta med en inbyggd termostat med en maximal temperatur på 50 grader. Med denna produkt kan du använda systemet utan en sensor. Den är idealisk för produkter som inte kräver varierande temperatur

Ladda ned PDF faktablad