"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

IBC Ventiler och anslutningar

För användning till våra IBC-container Easifold, Unifold och Unitrip.

Vi tillhandahåller tre varianter av ventiler och utlopp såväl som säkerhetsprodukter och -tillbehör:

Standard

Bottenutlopp S60 DIN50 för sido- och bottentömning

Hög belastning

S60 DIN50 sido- och bottentömning

Aseptisk (med ånga)

S60 DIN50 sido- och bottentömning

Förseglingsbart skyddslock

Skyddslocket Easifold har tagits fram för användningen av Easifold 1000 vid tillfällen då det krävs en hög säkerhet för produkterna

3" BSP anslutning

För användning som fyllnings- eller tömningsanslutning, när högre flödeshastigheter krävs.

3 inch sidoventil med inbyggd 3 inch BSP eller extern S100 gänga används

3" sidoventil med inbyggd 3" BSP eller extern S100 gänga används där det krävs högre flödeshastighet. Den passar mycket bra till Unifold Sump Base Container. 

Bottenventiler S60/DIN50

Används i kombination med Unifold Container System eller Unitrip engångscontainer, utvecklad för att ge maximal tömning eftersom ventilen sitter under bottenplattan.

S60 "heavy-duty" sido utlopps ventil

Denna video visar en S60 med tillbehör för monteringen.

Ventilen kan användas till alla våra container modeller inom Unifold och Easifold.

S60 "heavy-duty" botten utlopps ventil

S60 ventilen är bransch standard för IBC tömning. Om det är S60 eller DIN50 som passar bäst till dina behov, hänger på din process och användning.

Våra specialister hjälper gärna till med att ge råd och tips vilken som är bästa lösningen för er.

2" BSP anslutning

2" BSP-anslutning för användning som fyllnings- eller tömningsanslutning.

DIN50 "heavy-duty" botten utlopps ventil

Denna “heavy-duty” ventil är avsedd till att användas där man kräver ett frekvent öppnande och stängande för att tömma ut mindre volymer per tillfälle.

Ventilen och packning kan användas till samtliga Unifold container.

DIN50 aseptisk botten utlopps ventil

Den aseptiska delen är utformad för sterilisering med ånga upptill 130 grader. DIN 50 ventilen och packningar används i vårt sortiment av UF container.

Containerna kan både fyllas och tömmas genom samma ventil.