News

Kirk Kapital köper 35 % av TPS Rental Systems

Kirk Kapital köper 35 % av TPS Rental Systems (TPS) och blir därmed en aktiv minoritetsägare med säte i styrelsen. Detta sker genom att Kirk Kapital investerar ett tresiffrigt miljonbelopp i TPS, som är en global supply-chain verksamhet som levererar totallösningar med utgångspunkt i IBC-container till en rad sektorer inom bl.a. kosmetik, dryckes- och livsmedel.

”Vi är glada att vi blivit en del av TPS och ser fram emot att bidra till en fortsatt framgång som verksamheten genomgått de senaste åren. TPS passar bra in i Kirk Kapitals strategi då det gäller att investera större minoritetsposter i en stabil, väletablerad och välskött verksamhet. Vi ser en stor potential i verksamheter som stöder en globalt växande förbrukning av livsmedel och TPS har en intressant exponering mot denna trend” säger Kim Gulstad CEO i Kirk Kapital.

TPS har sitt huvudkontor i Birmingham i England med Rob Pearce som CEO men ägargruppen är i huvudsak dansk med bland annat tidigare adm. direktör i DFDS, Thorleif Blok som ordförande.

”De senaste åren har TPS visat på en imponerande framgång med tvåsiffriga tillväxttal, och med förnyat kapital är grunden nu på plats för att säkra en fortsatt långsiktigt tillväxt” låter det från ordföranden.

”Vi är stolta över att få in en långsiktig investerare i form av Kirk Kapital. Dom har en förståelse för våra framtidsplaner och det kapital som Kirk Kapital medför bidrar också till att säkra framtidsplanerna, vi ser också fram till att få ta del av den kompetens som nu tillförs styrelsen”, säger CEO Rob Pearce.

Om TPS

TPS är en global leverantör av totallösningar inom IBC-container, Bag-In-Box påsar, containertillbehör, fyllnings och tömnings utrustningar. Verksamheten finns idag representerad i 10 länder, det säkrar både lokal såväl som internationell leveranskapacitet.

TPS säljer och hyr ut IBC-container till olika segment inom bl.a. kosmetik, dryckes- och livsmedel, pharma produkter, speciella kemisektorer samt ett brett område av andra nisch industrier.

Om Kirk Kapital

Kirk Kapital är ett familjeägt investerings företag ägt av familjen Kirk Johansen.

Kirk Johansen familjen är ättlingar till Ole Kirk Kristiansen som etablerade LEGO. Kirk Kapital förvaltar ca. 8 miljarder DKK och kapitalet är investerat i Strategiska Investeringar och Finansiella Investeringar.

Inom Finansiella Investeringar är Kirk Kapital en aktiv och långsiktig investerare och äger större minoritetsposter i Alliance+, FMD, Globteam, Kompan, PNO och Tacton.