"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

DIN50 "heavy-duty" botten utlopps ventil

Denna “heavy-duty” ventil är avsedd till att användas där man kräver ett frekvent öppnande och stängande för att tömma ut mindre volymer per tillfälle.

Ventilen och packning kan användas till samtliga Unifold container.