"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

IBC Front Fill Retainer

Den här produkten har tagits fram för att kopplas till Autofillpåsen. Påfyllningsflänsen på påsen sätts på plats i ”bryggan” och kopplas därefter till påfyllningen. Påsen fylls då helt automatiskt utan något som helst manuellt ingrepp. Kan också användas för tömning ovanifrån.