"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

IBC Tilter

TPS TILTER har utvecklats för tömning av trögflytande produkter.

Containern placeras på plattformen och med hjälp av vippsystemet för centrering kan man enkelt tippa containern genom att dra i handtaget, även när containern är fylld med vätska.