"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

TPS Uniflow tömningsstation

Hjälper våra kunder att sänka kostnaderna, minska riskerna och öka sina intäkter och sin vinst med ett system som åtgärdar svårigheterna vid avtappning av tjockflytande vätskor.

En beprövad innovation 

TPS-tömningsstationen hjälper dig att upprätthålla ett jämnare eller bättre uppmätt flöde vid avtappning. Nedan finns en kort video, där du kan se hur operatören tappar ur en IBC-behållare på 1000 liter.

Det beprövade systemet kan enkelt användas av en enda operatör. Alla delar som berör emballaget är utformade för att smidigt tömma innehållet och samtidigt bevara produktens integritet.

Du ser tydligt fördelarna med att använda systemet när du granskar de uppgifter som erhålls:

  • En större produktvolym (och eventuellt även ökad kvalitet) vid avtappning
  • Reducerade produktförluster genom mindre restavfall, lägre rengörings- eller avfallshanteringskostnader
  • Ökad säkerhet för operatören, för vätskorna och för ditt företag
  • Produktspecifika vätskeemballage kan kombineras med IBC-containrar
  • Systemet är konstruerat för avtappning av 1 000 liters IBC-containrar
  • Ett automatiserat sätt att öka prestandan

Vad säkerheten beträffar behöver operatören inte luta sig in i behållaren eller röra vid emballaget vid avtappning, eftersom processen är helt automatiserad. När programmet är slutfört kan operatören helt enkelt ta bort emballaget och återanvända eller returnera behållaren.

Kontakta en av våra industriförpackningsexperter hos din närmaste TPS-distributör för mer information.