"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

TPS Unifold 500

TPS Unifold™ 500 IBC Container är tillverkad efter samma koncept som TPS 1000 Liter IBC, utan lösa delar. Den är avsedd för transport av mindre mängder, där tyngdpunkten ligger på transportvolym respektive begränsad yta. TPS IBC Container är anpassad till Europapallen 800 x 1200 mm för att underlätta hanteringen.

Specifications