"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: SE

Alternativ till fasta containrar

Ett återanvändningsbart, miljövänligt och kostnadsbesparande alternativ till en fast container eller plastbehållare i metallram.

IBC containers, folding IBC containers, bag on box IBC containers

Jämförelse av fasta och vikbara IBC containers 

 

 

Kapacitet på 6:1 vid lagring och transport
Kan stapla 5 på höjden, även då de är fyllda 
Levereras i stål, rostfritt stål, plast och som säkerhetscontainer
Användning av påsar för hygienkontroll 
Kräver ingen tvätt efter varje användningstillfälle 
Lätt att tömma hela innehållet
Inget syreinsläpp vid tömning 
Lämplig för farligt gods 
Lämplig för icke farligt gods från kemisk industri 
Används som vattenbehållare för lantbruk och djurhållning 
Används till lagring av vatten och dryck 
100% återvinningsbar container 
Tillgänglig från TPS Rental Systems 

 

Reducering av kostnaderna

  • Inget bundet kapital
  • Besparing vid arbets-, vatten-, miljö- och rengöringskostnader
  • Sänkt kostnad vid transport och lagring

Varför förändra och börja använda IBC i din verksamhet?

  • Gör produkten drygare
  • Lättare att lagra, fylla och tömma
  • Mer säkerhet vid lagring av din produkt
  • Ett mer kostnadseffektivt system

 

250500 och 1000 liters containers.

Olika möjligheter har utvecklats för containrar av stål, plast och rostfritt stål för att passa dina behov.

För ytterligare information når du oss på e-postadressen  info@tpsrentalsystems.se  eller telefonnummer +46 31 93 95 60.