Alternativ till traditionellt fat

Ett återanvändningsbart, miljövänligt och billigt alternativ till traditionella fat.

Jämförelse av traditionellt fat och vikbar IBC container

 
Kapacitet på 6:1 vid lagring och transport 
Inbyggd pall för säker förflyttning med gaffeltruck
Kan stapla 5 på höjden, även då de är fyllda 
Användning av påsar för hygienkontroll 
Kräver inte tvätt efter varje användningstillfälle 
Lätt att tömma hela innehållet 
Inget syreinsläpp vid tömning
Lämplig för farligt gods 
Lämplig för icke farligt gods från kemisk industri
Används som vattenbehållare för lantbruk och djurhållning
Används till lagring av vatten och dryck 
100% återvinningsbar 
Tillgänglig från TPS 

Varför förändra och börja använda IBC i din verksamhet?

Fördelen med att använda IBC är att det ger dig och dina kunder ett mervärde i hela logistikkedjan.

Hälsa och säkerhet:

IBC är mycket stabilare än de traditionella faten och kan enkelt hanteras med gaffeltruck. Det innebär högre säkerhet för dina medarbetare, leverantörer och kunder.

IBC är enklare att lagra, fylla och tömma.

Ekonomiska fördelar:

Användningen av IBC containers gör att du slipper kostnaderna för avfallshantering av pallar och fat.

Din produkt blir säkrare, du spar arbets-, vatten- och rengöringskostnader.

Därutöver sparar du också in "direkta kostnader" för transport och lagring.TPS IBC rymmer  250, 500 och 1000 liter, finns i stål, plast och rostfritt stål.

Hyr den bästa lösningen för dina produkter, din miljö och dina kunder. För ytterligare information når du oss på info@tpsrentalsystems.se eller på telefon +46 31 93 95 60